Jonge Mantelzorgers België

 YOUNG HEROES 

 

Beste,
Heel wat jongeren nemen op regelmatige basis zorgtaken op zich binnen hun gezin of omgeving. Momenteel zijn er naar schatting tussen 20.000 en 40.000 jonge mantelzorgers van 5 tot 18 jaar actief in Vlaanderen. Een enorm grote groep kinderen en jongeren dus. Zorg dragen voor iemand die je dierbaar is, geeft veel voldoening en plezier, maar brengt ook moeilijkheden met zich mee. Mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun papa, mama, broer, zus, oma, opa of vriend te zorgen. Maar toch heerst er een taboe.

Cera, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en !DROPS sloegen de handen in elkaar om een wervende campagne op te zetten met als doel het thema bespreekbaar te maken en jonge mantelzorgers een hart onder de riem te steken. Onder de naam 
YOUNG HEROES lanceren we vanaf 1 oktober 2019 een splinternieuwe website. Via onder meer een filmpje, waarin jonge mantelzorgers getuigen over hun eigen ervaringen, wensen we de aandacht te vestigen op deze nog te vaak onzichtbare doelgroep. Daarbij willen we degenen die hulp nodig hebben of met vragen zitten, doorverwijzen naar de bestaande ondersteuningskanalen.

Om vanaf
 1 oktober zoveel mogelijk YOUNG HEROES te bereiken, rekenen we graag op jullie steun om de campagne mee uit te dragen via jullie kanalen.
Hiervoor ontvangen jullie in de loop van midden september een handig communicatiepakket met alle mogelijkheden om via sociale media, website en andere communicatiemiddelen mee promotie te voeren. Als initiatiefnemers zouden we het erg appreciëren als u als partner mee ruchtbaarheid zou willen geven aan dit belangrijke actuele thema.

Hou jullie klaar, want de
 YOUNG HEROES komen eraan!
Vragen of opmerkingen? Laat het ons gerust weten.

Banner.png